ПОРЯДОК
видачі посвідчення мисливця і контрольної картки обліку добутої дичини й порушень правил полювання
I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до абзацу тринадцятого частини першої статті 6 Закону України "Про мисливське господарство та полювання", статті 23 Закону України "Про тваринний світ", підпункту 7.145 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року N 500, з метою встановлення переліку та послідовності необхідних процедур при видачі посвідчення мисливця, контрольної картки обліку добутої дичини й порушень правил полювання та врегулювання відносин між Державним агентством лісових ресурсів України, його територіальними органами та громадянами України.
1.2. Документами на право полювання є посвідчення мисливця, контрольна картка обліку добутої дичини й порушень правил полювання (далі - контрольна картка) з відміткою про сплату державного мита та інші необхідні документи, передбачені статтею 14 Закону України "Про мисливське господарство та полювання".
1.3. Контрольна картка видається з 01 травня поточного року по 30 квітня наступного року і діє з дня видачі до 30 квітня включно.
1.4. Посвідчення мисливця видаються особам, які є громадянами України, досягли 18-річного віку і склали екзамен.
II. Порядок видачі посвідчення мисливця і контрольної картки
2.1. Державне агентство лісових ресурсів України, його територіальні органи замовляють виготовлення бланків посвідчень мисливця та контрольних карток.
2.2. Державним агентством лісових ресурсів України, його територіальними органами створюються комісії з прийому екзаменів.
2.3. Приймання екзаменів, видача посвідчень мисливця та контрольних карток здійснюються такими органами: Державним агентством лісових ресурсів України - для жителів міста Києва та громадян України, які зареєстровані на території інших адміністративно-територіальних одиниць; територіальними органами Державного агентства лісових ресурсів України - для громадян України, зареєстрованих на відповідній адміністративно-територіальній одиниці.
2.4. Для отримання посвідчення мисливця громадяни України подають заяву, форма якої наведена в додатку 1 до цього Порядку, та анкету мисливця, форма якої наведена в додатку 2 до цього Порядку, дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
Строк видачі посвідчення мисливця, контрольної картки не повинен перевищувати 30 днів з дня подання заяви.
Перед початком екзамену громадянин пред'являє комісії паспорт громадянина України. Після перевірки відповідності зазначених у заяві та анкеті мисливця відомостей тим, що зазначені у пред'явленому паспорті громадянина України, він допускається до екзамену.
Екзамен на отримання посвідчення мисливця приймається за екзаменаційними білетами за допомогою комп'ютерної техніки або шляхом письмової відповіді на питання екзаменаційних білетів. Перелік питань до екзаменаційних білетів затверджується наказом Державного агентства лісових ресурсів України та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Державного агентства лісових ресурсів України.
Екзамен складається в день прийому зазначених документів або в будь-який інший день за письмовою згодою громадянина, але не пізніше ніж протягом 30 днів з дня подання заяви.
Питання екзаменаційних білетів охоплюють знання положень законодавства про мисливське господарство та полювання, правил надання першої допомоги при нещасних випадках на полюванні, правил поводження зі зброєю, відповідальності за порушення правил полювання та інших питань, пов'язаних з мисливським господарством.
Кожний екзаменаційний білет містить 24 питання. На кожне питання пропонуються від 2 до 4 відповідей, з яких правильною є одна.
Екзамени можуть здавати одночасно декілька осіб. Умови проведення екзамену мають забезпечувати відсутність сторонніх осіб у приміщенні, де проводиться екзамен.
Особам, які здають екзамен, пропонується за 15 хвилин відповісти на 24 питання. Оцінка "зараховано" ставиться, якщо екзаменований відповів правильно не менше ніж на 19 питань.
Громадянам, які у встановлений час відповіли правильно менше ніж на 19 питань, виставляється оцінка "не зараховано". Якщо на питання не надано жодного із запропонованих варіантів відповіді, то воно вважається таким, на яке надано неправильну відповідь.
При здачі екзамену забороняється використовувати будь-які сторонні джерела інформації. У випадку спроби особи, яка здає екзамен, скористатися будь-якими сторонніми джерелами інформації, член комісії має право негайно припинити здачу екзамену для цієї особи із виставленням оцінки "не зараховано".
2.5. У разі здачі екзамену з оцінкою "зараховано" громадянину України в строк не пізніше 30 днів з дня подання заяви видаються посвідчення мисливця та контрольна картка.
2.6. За місцем видачі посвідчення мисливця та контрольна картка підписуються головою комісії, яким може бути призначено Голову Державного агентства лісових ресурсів України, його заступників, керівника відповідного структурного підрозділу Державного агентства лісових ресурсів України, його заступника, керівника відповідного територіального органу Державного агентства лісових ресурсів України, його заступника. Підпис скріплюється печаткою органу, що видав посвідчення мисливця та контрольну картку.
2.7. Посвідчення мисливця та контрольну картку мисливець отримує після сплати державного мита, плати за видачу посвідчення мисливця та контрольної картки. Розмір державного мита та плати за видачу посвідчення мисливця і контрольної картки й їх дублікатів встановлюється у порядку, встановленому законодавством. Квитанції про сплату державного мита та про плату за видачу посвідчення мисливця і контрольної картки громадянином пред'являються до Державного агентства лісових ресурсів України, його територіального органу. Контрольна картка видається за умови повернення мисливцем попередньо одержаної контрольної картки.
2.8. Особа під час отримання посвідчення мисливця та контрольної картки зобов'язана перевірити правильність внесених у ці документи відомостей відносно себе, а у разі будь-яких помилок - заявити про це. У разі виявлення помилок заміна посвідчення мисливця та контрольної картки здійснюється безкоштовно.
2.9. У випадку втрати, крадіжки контрольної картки мисливець звертається із заявою про видачу нової контрольної картки до органу, який здійснює видачу контрольної картки. Розгляд заяви та видача контрольної картки проводяться в строк не більше 30 днів з дня подання заяви. Підставою для відмови у видачі нової контрольної картки є відсутність факту отримання посвідчення мисливця в органі, до якого звертається громадянин.
2.10. У випадку втрати посвідчення мисливця чи приведення посвідчення мисливця або контрольної картки в стан, непридатний до використання, мисливець подає заяву про видачу нового посвідчення мисливця та/або контрольної картки. Орган, який здійснює видачу посвідчення мисливця та контрольної картки, протягом 30 днів з дня подання заяви приймає відповідне рішення та за умови відсутності підстави для відмови у видачі посвідчення видає посвідчення мисливця та/або контрольну картку. Підставою для відмови у видачі посвідчення мисливця та/або контрольної картки є відсутність факту отримання посвідчення мисливця в органі, до якого звертається громадянин.
2.11. У разі зміни місця реєстрації особи вона може отримати нові контрольну картку та посвідчення мисливця у відповідному органі за умови пред'явлення паспорта громадянина України з відміткою про реєстрацію в цій адміністративно-територіальній одиниці та подання нею відповідної заяви, анкети мисливця та повернення посвідчення мисливця, яке було одержане нею за попереднім місцем реєстрації. Повернене посвідчення мисливця анулюється.
2.12. У випадку відмови громадянину у видачі посвідчення мисливця, контрольної картки він має право оскаржити відмову відповідно до вимог чинного законодавства.
  Директор Департаменту тваринництва    А. А. Гетя


ЗАКОНИ, ПРАВИЛА, НАКАЗИ

Документи, необхідні для полювання в Україні

Закон України про полювання

Закон України про зброю

Закон України про тваринний світ

Закон України про мисливське господарство та полювання (Із змінами)

Порядок видачі посвідчення мисливця

Порядок видачі посвідчення мисливця (2014р.)

Перелік екзаменаційних питань для отримання "Посвідчення мисливця"

Положення про правила поведінки із зброєю

Порядок видачі паспортів на собак

Мисливські господарства Київської області 

Мисливсько-риболовецькі господарства Київської області

Про проведення полювання у мисливський сезон 2009/2010 року

Про весняне полювання

Про проведення полювання у мисливський сезон 2010/2011 року (Київська обл.)

Про затвердження лімітів добування дичини у сезон 2010-2011

Про проведення полювання у мисливський сезон 2011/2012 року (Київська та ін. обл.)

Відкриття та проведення полювання у сезон 2012 - 2013 р.р.

Відкриття та проведення полювання у сезон 2013 - 2014 р.р.

Наказ про відкриття та проведення полювання у сезон 2014 - 2015 р.р.

Нерестова заборона на риболовлю

Обмін контрольної картки обліку добутої дичини

Такси за порушення закону про полювання (2015р.)

Ліміти використання мисливських тварин у сезон 2021/2022 р

Накази про відкриття та проведення полювання у сезон 2021, 2022 р.р.
полювання, риболовля

        © Полювання, риболовля, активний відпочинок
        2009 - 2023   - інформаційний портал
        При використанні матеріалів сайту активне посилання обов'язкове
???????@Mail.ru
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
01.10.2014    м. Київ    N 383
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 жовтня 2014 р. за N 1316/26093
Про затвердження Порядку видачі посвідчення мисливця і контрольної картки обліку добутої дичини й порушень правил полювання
Відповідно до абзацу тринадцятого частини першої статті 6 Закону України "Про мисливське господарство та полювання" та підпункту 7.145 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року N 500
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок видачі посвідчення мисливця і контрольної картки обліку добутої дичини й порушень правил полювання, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства лісового господарства України від 21 березня 1997 року N 32 "Про затвердження Порядку видачі посвідчення мисливця та контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 травня 1997 року за N 182/1986 (із змінами).
3. Департаменту тваринництва (Гетя А. А.) подати цей наказ в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Дикуна А. Є.
Міністр    І. О. Швайка
ПОГОДЖЕНО:    
Голова Державного агентства лісових ресурсів України    В. В. Черняков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 01 жовтня 2014 року N 383
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2014 р. за N 1316/26093
Про полювання