© Полювання, риболовля, активний відпочинок
        2009 - 2023   - інформаційний портал
        При використанні матеріалів сайту активне посилання обов'язкове
Весняне полювання заборонене в Україні

20 квітня Верховна Рада ухвалила зміни до Закону України "Про мисливське господарство та полювання", заборонивши весняне полювання в Україні.

Відповідний законопроект (№ 1534-IV) був затверджений у першому читанні ще 19 лютого 2004 р. Остаточно рішення про заборону весняного полювання було підтверджено 20 квітня 2004 р., коли Верховна Рада ухвалила Закон № 1695-IV "Про внесення змін до Закону України "Про мисливське господарство та полювання" ( дивись нижче), відповідно до якого полювання на гуску сіру, гуску білолобу та гуменника дозволяється лише у серпні - січні. На тетерука тепер дозволяється полювати у жовтні-грудні.

Як свідчить аналіз ситуації з полюванням за кордоном, весняне полювання вже давно заборонено у всіх країнах Європейського Союзу. У 2002 р. Рада Європи виступила з вимогою заборони весняного полювання в тих країнах, де воно ще відбувається. У 2003 р. заборонили весняне полювання Туреччина та Болгарія. У США та Канаді весняне полювання заборонено з 1913 р.

В Україні весняне полювання на птахів було заборонено з 1925 по 2000 рр. як таке, що негативно впливає на відтворення птахів. Ухвалення у 2000 р. Верховною Радою Закону України "Про мисливське господарство та полювання" дозволило весняне полювання. Відповідно до Ст. 19 цього закону, встановлювалися строки полювання і зокрема, дозволялося полювання на перераховані вище види птахів у березні-квітні.

Громадськість неодноразово зверталася до Верховної Ради України, центральних органів виконавчої влади, висловлюючи стурбованість щодо збереження птахів і вимагала заборонити весняне полювання в Україні. Це стало одним з важелів заборони полювання на весняний період 2003 р. і наступного внесення змін до Закону "Про мисливське господарство та полювання" у цьому році.

Заборона підтверджена також на рівні Державного комітету лісового господарства України, який затвердив наказ "Про проведення полювання в мисливський сезон 2004/2005 року" (№62 від 08.04.2004 р.). Відповідно до цього наказу, строки полювання у 2004-2005 році встановлюється:

1) На пірниукозу велику, качок (крім гоголя, черні білоокої, савки, огара, галагаза, пухівка, креха малого, крохалів), лиску, курочку водяну, пастушка, куликів (крім кулика-сороки, кулика-довгонога, чоботаря, кульонів, чайки, лежня, дерихвостів, коловодника ставкового, крем'яшника, коловодника лісового, набережника, коловодника болотяного, пісочників морського, малого, товстодзьобого, великого), голубів (крім голуба-синяка) - з 18-ї години 14 серпня до 30 грудня 2004 року.
2) На гусок: сіру, білолобу, гуменника - з 18-ї години 14 серпня 2004 року до 31 січня 2005 року.
3) На перепілку - з 18-ї години 14 серпня до 1 листопада 2004 року.
4) На куріпку сіру, кеклика, фазана - з 2 жовтня до 30 грудня 2004 року.

Слід зазначити, що у наведеному наказі Державного комітету лісового господарства України не встановлюється строки полювання на тетерука.

Зазначені законодавчі зміни сприятимуть покращенню стану популяцій гуски сірої, білолобої великої, гуменника та тетерука, а саме видів, скорочення чисельності яких відмічалося останніми роками, і відстріл яких в періоди весняної міграції та гніздування (у гусок) є надзвичайно небезпечним. Крім того, заборона весняного полювання зніме додатковий ризик відстрілу для споріднених червонокнижних і глобально вразливих видів (зокрема, казарки червоноволої, гуски малої, черні білоокої, включених до Додатку І Боннської конвенції).

Наступними логічними кроками з удосконалення законодавства про мисливство й полювання було б запровадження регулювання таких питань, як:

1) Обґрунтування рівнів сталої експлуатації мисливських видів через щорічне встановлення норм відстрілу для кожного мисливського угіддя після проведення екологічного аудиту цього угіддя;
2) Обов'язкова незалежна екологічна експертиза та екологічний аудит мисливських угідь з розробкою відповідних методик, зокрема методики обліку водно-болотяних птахів);
3) Посилення контролю за мисливцями (у тому числі громадського контролю) - щодо кількості, строків, видів добутої дичини, перевірки знань та навичок з видового визначення птахів (зокрема щодо розрізнення споріднених гусеподібних);
4) Посилення контролю за штучним розведенням окремих мисливських видів, що проводиться з метою випуску птахів у мисливські угіддя.

Вирішення цих питань дозволить досягти сталого використання мисливських видів, стабілізації їх чисельності і сприятиме виконанню Україною своїх міжнародних зобов'язань з природоохоронних конвенцій.
  За матеріалами публікації:
О. Осадча, координатор природоохоронних проектів Товариства
© Українське товариство охорони птахів 2004

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

???????@Mail.ru
Головна >> Про весняне полювання полювання
З А К О Н   У К Р А Ї Н И

               Про внесення змін до Закону України
            "Про мисливське господарство та полювання"

      ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 32, ст.391 )

     Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

     I. Внести до Закону України "Про мисливське  господарство  та
полювання" ( 1478-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
N 18, ст. 132) такі зміни:

     1. У статтях 16, 17, 36 слово "ведмедя" виключити.

     2. У частині першій статті 19:

     абзац третій викласти в такій редакції:

     "на   гусок:      сіру,      білолобу   велику,   гуменника -
у серпні - січні";

     абзац четвертий   після   слова  "рябчика"  доповнити  словом
"тетерука";

     абзац дев'ятий виключити.

     3. В абзацах дев'ятнадцятому та двадцятому пункту  4  частини
першої  статті 20 та у частині сьомій статті 35 слова "та ведмедя"
виключити.

     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України                                         Л.КУЧМА

м. Київ, 20 квітня 2004 року
          N 1695-IV

полювання, риболовля
Про полювання