© Полювання, риболовля, активний відпочинок
        2009 - 2022   - інформаційний портал
        При використанні матеріалів сайту активне посилання обов'язкове
     Швидкість руху дробу не постійна, причому падає з часом не рівномірно -  змінюється сила опору повітря пов'язана з швидкістю і така, що визначає прискорення (гальмування). Для спрощення при розрахунку скористаємося даними, приведеними в різній літературі для часу польоту дробу на різні відстані. Для прикладу візьмемо стрільбу по крижневі і наступні часи to польоту дробу №5 на різні відстані:
10м   - 0,03с
20м    - 0,06 с
30м    - 0,10 с
40м   - 0,15 с
50м    - 0,20 с
    Швидкість качки візьмемо Vу = 16 м/с (у літературі наводяться і інші величини). Відстань наприклад, до качки 30м. Снаряд (дріб) долетить до траєкторії качки за to = 0,10 с. За цей час качка (при русі перпендикулярно напряму пострілу) переміститься на lу = Vу · to = 1,60 м. Таким чином, упередження, при відстані до качки 30м і русі перпендикулярно напряму пострілу необхідно брати рівним 1,60 м. Якщо врахувати що розмір крижня (довжина в польоті) приблизно 50см, то попередження при стрілянині складає 3 довжини качки (для узятої нами швидкості 16 м/с).
      При русі дичини (качки) під гострим кутом до траєкторії польоту дробу, розрахунок трохи складніше і упередження залежить від величини цього кута α. При розрахунку прийняті деякі спрощення що істотно не впливають на результат. Схема стрільби, використовувана при розрахунку, показана на мал.1.  So - початкова відстань до мішені, l - величина переміщення мішені в перпендикулярному напрямі до траєкторії польоту дробу за час польоту дробу до рівня початкового положення мішені, точка В - місце зустрічі дробу і мішені, точка З - положення мішені в мить, коли дріб долітає до т.А (рівень початкового положення мішені),  Vуу -  складова швидкості мішені уздовж напряму пострілу (вісь У),  Vух - складова швидкості перпендикулярно траєкторії польоту дробу (вісь X) α - кут між напрямом польоту дрооби і мішені (качки).
Розглядаючи приведену схему і приймаючи швидкість польоту дробу V після т.А (So =30м) постійною і рівною 230 м/с (для дробу №5) можна отримати наступну формулу для розрахунку попередження при стрілянині:

lу = ( Vу·cosα  ·to ) / [ (V/Vу· sinα  ) - ctgα  ]  + Vу ·sinα  ·to   

to - час польоту дробу до первинного положення мішені ( So =30м, to =0,10с).
     На мал.2 показаний графік залежності величини упередження від кута руху мішені, побудований на основі приведеної формули. Видно, що помітну корекцію упередження необхідно робити при кутах приблизно 60 град і менше.
     Слід розглянути також і можливий зсув точки прицілювання при стрільбі на великі відстані, яке обумовлене дією сили тяжіння на дріб (снаряд) і переміщенням її за час польоту у вертикальному напрямі. При стрільбі кулею з нарізної зброї корегування прицілювання на зсув кулі по висоті передбачене конструкцією прицілу. Стрільба ж з мисливської рушниці вважається що завжди ведеться на невеликі відстані і зсув точки прицілювання можна не враховувати. Оцінимо величину переміщення снаряда (дроби №5) у вертикальному напрямі за умови, що постріл робиться в горизонтальному напрямі.  Це переміщення можна визначити по відомій формулі кінематики:
                                                        Hпер = (gt^2) /2
t - час польоту дробу, g - прискорення вільного падіння
     На мал.3 показаний графік залежності величини переміщення дробу від відстані, що пролетіла після пострілу. Розрахунок зроблений для дробу №5 виходячи з відомих і порахованих часів польоту такого дробу на різні відстані. З графіка видно, що вже на відстані 40м переміщення досягає величини 11,3см. Приведені на графіці величини переміщень варто враховувати для підвищення точності стрільби.
     На закінчення слід сказати, що приведена вище інформація корисна для розуміння необхідності брати упередження при стрільбі по рухомій мішені і  уявлення про величини упередження. На практиці ж під час полювання складно швидко і точно визначити величину упередження, оскільки одна і та ж дичина може рухатися з різною швидкістю, під різними кутами, на різній відстані, немає часу для розрахунку упередження. Досить точне визначення точки прицілювання приходить з досвідом.

???????@Mail.ru
Головна >> Прицілювання при стрільбі по рухомій мішені
полювання, риболовля
Прицілювання при стрильбі по рухомій мішені - розрахунок. Відео:
Прицілювання при стрильбі по рухомій мішені - летячих качках. Відео:
Прицілювання при стрільбі по рухомій мішені з дробової рушниці
(упередження при стрільбі)

                                                                                                                                                                                                                http://www.huntset.com/page33.html
      Відомо, що при стрільбі по рухомій мішені точку прицілювання необхідно переміщувати (вибирати) попереду напряму руху. Відстань від мішені до точки прицілювання прийнято називати упередженням. Упередження при стрільбі обумовлене тим, що за час польоту дробу до мішені, мішень переміщається на певну відстань. Крім того, з моменту ухвалення мисливцем рішення стріляти до натиснення на спуск проходит близько 0,15-0,35 секунди (так звана особиста помилка). Величина упередження залежить від швидкості руху мішені, швидкості польоту снаряда (дроби при стрілянині з мисливської рушниці), способу стріляння - з поводкою або з нерухомою рушницею. При стрільбі з поводкою (рухом рушниці і відповідно переміщенням точки прицілювання попереду мішені) виключається особиста помилка і величина попередження менша. Як правило, більшість мисливців стріляють з поводкою, якщо є можливість зробити прицілювання, інакше на вскідку інтуїтивно визначаючи точку прицілювання.
   Порахуємо величину упередження для деяких положень мисливця і дичини при стрілянні з поводкою. (Якщо необхідно врахувати особисту помилку, то в приведених нижче розрахунках необхідно врахувати витрачений на це час). Для розрахунків необхідно знати швидкості польоту дробу і руху дичини. Ці величини відомі і наводяться в різних довідниках для мисливців. Наприклад, середні швидкості:
Крижень  - 16 м/с
Чирок свистунок  - 20 м/с
Заєць-русак  -8-10 м/с
Кабан    -4 м/с (риссю)
Про полювання